800 213 213

Žádost o informaci ze dne 18. 1. 2024

Žadatel požadoval údaje týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců RBP definované léčbou přípravky ATC skupin, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.