800 213 213

Žádost o informaci ze dne 9.3.2023

Žadatel požadoval údaje týkající se poskytnutí dat o úhradách zdravotnických prostředků hrazených z veřejných financí spadajících do skupiny 04 – ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.