800 213 213

Zájem o vyšetření znamének vzrostl za 5 let o 60 % 23. května 2024

Incidence melanomu, tedy rakoviny kůže, v ČR dlouhodobě roste, zejména vlivem zvyšujícího se průměrného věku a doby dožití. Současně s tím se ale daří zvyšovat zájem lidí o preventivní vyšetření umožňující nemoc odhalit v počátečních, snadněji léčitelných, fázích. „Ročně je v ČR rakovina kůže diagnostikována u zhruba 1300 lidí. V porovnání s počty před deseti lety je to dvojnásobek. Je to silně ovlivněno stárnutím populace, protože tato nemoc propuká zejména kolem 70. roku věku. Přibližně 400 lidí ročně s touto diagnózou zemře, melanom se tak řadí do první dvacítky příčin úmrtí. Přestože se postupně daří efektivitu léčby zvyšovat, podíl dlouhodobé stabilizace či úplné regrese se u rozvinuté nemoci pohybuje jen kolem 20%,“ říká MUDr. Ludmila Plšková, expertka Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Roční náklady na léčbu dosahují celkově zhruba jedné miliardy korun.„V pokročilé fázi má melanom negativní prognózu, obvykle je totiž dost odolný proti chemoterapii i ozařování. Pokud se jej ale podaří objevit v časných stádiích, lze ho chirurgicky velmi úspěšně léčit. Proto pojišťovny aktivně podporují program včasného záchytu,“ popisuje Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Data za rok 2023 ukazují, že celkem projevilo zájem o vyšetření 39 tisíc klientů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (odhadem i s VZP celkem přes 80 tisíc lidí). Ve srovnání s počty před pěti lety jde o nárůst o téměř dvě třetiny.

Vyšetření kožních znamének dermatoskopem a následná histologie je buď zcela hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud sem byl pacient odeslán lékařem s podezřelým nálezem na kůži, nebo je lze absolvovat i preventivně jako samoplátce. Pojišťovny na taková preventivní vyšetření pak přispívají z fondu prevence. Co je potřeba udělat a jak se zapojit do preventivního programu se lze dočíst na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven. Často jsou také, zejména před obdobím letních dovolených pořádány akce, v rámci nichž se mohou lidé nechat bezplatně vyšetřit v mobilních vyšetřovnách.

Rakovina kůže je obecně spojována s negativním vlivem slunečního záření na nechráněnou kůži. Přestože intuitivně vnímáme jako nejrizikovější léto, slunce na nás nicméně svítí po celý rok, a proto by pokožka měla být chráněna buď látkou, nebo ochrannými krémy. Zvlášť důležité je myslet na děti. V dětském věku spálená kůže může mít za následek rakovinu kůže v pozdějším věku, protože expozice slunci se sčítají. To je také důvod, proč se rakovina kůže vyskytuje především u starších lidí.

Samotná rakovina kůže se obvykle projevuje změnami mateřských znamének, která se zvětší nebo změní barvu. Zároveň mohou mokvat, vytvářet strup, být citlivá nebo svědit. Podcenit bychom však neměli ani nová znaménka, která se náhle objeví v dospělém věku. Právě proto je důležitá také pravidelná kontrola kůže. Tu můžeme dělat i sami, větší vyšetření by ale měl alespoň jednou ročně udělat dermatolog. Ten totiž důkladně prohlédne celý povrch těla (včetně např. sliznice) za pomoci speciálních přístrojů a může odhalit podezřelá znaménka, která bychom sami přehlédli nebo nepovažovali za riziková.

Zdroj: SZP ČR