800 213 213

Na jaké letní aktivity dětí přispívá RBP? 17. května 2024

Letní tábor, příměstský tábor, pobyt u moře, škola/školka v přírodě… Zabavit děti přes léto bývá finančně náročné, na většinu aktivit ale mohou rodiče získat příspěvek od zdravotní pojišťovny, a to až do částky 12 000 Kč. Na co všechno a za jakých podmínek?

Letní prázdninový pobyt

Částka: až 1500 Kč

Věk dítěte: od 3 let do ukončení povinné školní docházky

Podmínky: musí jít o pobyt v období letních prázdnin trvající nepřetržitě alespoň 7 dní na území ČR nebo SR a musí být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací

Potřebná potvrzení: originál dokladu o absolvování tábora ne starší než 3 měsíce, dokládá se po absolvování tábora; vyplněný formulář žádosti o příspěvek

Příměstský sportovní tábor

Částka: až 1500 Kč

Věk dítěte: od 3 let  do ukončení povinné školní docházky

Podmínky: musí se jednat o příměstský tábor konaný v období letních prázdnin po dobu minimálně 5 po sobě jdoucích dnů zaměřený na sport a pohyb (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoliv běžný příměstský tábor (např. výtvarný, hudební, vědecký apod.); musí být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací

Potřebná potvrzení: originál dokladu o absolvování tábora ne starší než 3 měsíce, dokládá se po absolvování tábora; vyplněný formulář žádosti o příspěvek

Podle Iva Čelechovského, tiskového mluvčího pojišťovny RBP, je mezi rodiči dlouhodobě největší zájem o příspěvek na pobytový tábor. „V loňském roce o něj zažádalo 5 260 rodičů, kterým jsme přispěli celkovou částkou téměř 8 mil. Kč. O příspěvek na příměstský sportovní tábor loni požádalo 3 396 rodičů a celková částka byla přes 5,1 mil. Kč. Oproti roku 2022 vzrostl počet žádostí o příspěvek u klasických táborů o 13 %, u příměstských sportovních táborů o 55 %. Hlavními důvody bylo zvýšení příspěvku z 1000 Kč na 1500 Kč i rostoucí zájem a nabídka příměstských sportovních táborů.“

Tento příspěvek lze čerpat pouze na příměstské tábory s přímým sportovním zaměřením, kdy je sport většinovou náplní dne. Kromě cyklistických, atletických nebo plaveckých táborů uznává pojišťovna třeba i jezdecký příměstský tábor v případě, že je organizován jezdeckým klubem a je primárně zaměřen na výuku jezdectví, nikoliv péči o koně.

Každé dítě má nárok na proplacení jednoho příspěvku. „Pokud tedy jedou na pobytový tábor sourozenci, mohou rodiče požádat o příspěvek na každého z nich. Stejné je to i v případě příměstského sportovního tábora. Jestliže ale dítě absolvuje jak pobytový, tak příměstský tábor, může využít příspěvek pouze na jeden z nich,“ dodává Ivo Čelechovský.

Podle Iva Čelechovského se rodiče začínají ptát na příspěvek již od února nebo března, kdy tábory rezervují. „Ptají se i na možnost proplacení příspěvku předem, což ale bohužel není možné. Potřebujeme mít jistotu, že dítě tábor skutečně absolvovalo. Žádost je ale možné podat hned v den ukončení tábora a peníze přijdou rodičům na účet do dvou týdnů.“

Ozdravný pobyt u moře

Částka: až 10 000 Kč

Věk: 6 až 15 let

Podmínky: zdravotní indikace (pro děti s respiračním, alergickým nebo kožním onemocněním), délka pobytu minimálně 15 dní; pobyt může proběhnout kdykoliv v průběhu roku, je o něj však třeba zažádat do 31. 7. 2024

Potřebná potvrzení: žádost o přiznání příspěvku, formulář o zdravotním stavu dítěte potvrzený lékařem, po návratu prohlášení rodičů o absolvování pobytu

Děti, které se léčí s atopickým ekzémem, lupénkou, astmatem, alergií způsobenou inhalačními alergeny nebo trpí opakovanými záněty dýchacích cest (opakující se minimálně 6krát za rok), mají nárok i na příspěvek na pobyt u moře. 

RBP byla první zdravotní pojišťovnou, která rodičům umožnila využít tento příspěvek i na rodinnou dovolenou u moře kdykoliv během roku. „Tuto možnost našim klientům nabízíme už od roku 2019. Některé děti nechtějí jet na dva týdny k moři bez rodičů, jiné potřebují speciální péči, například bezlepkové stravování nebo pravidelné podávání léků, což může být během organizovaných turnusů komplikované. Rodiče nemocných dětí si proto mohou pořídit zájezd u libovolné cestovní kanceláře se sídlem v ČR nebo individuálně v termínu, který jim vyhovuje, a to i mimo prázdninovou sezónu. Zpětně nám pak doloží fakturu, ze které bude zřejmá cena za pobyt pojištěnce, a my jim proplatíme částku až 10 000 Kč,“ vysvětluje Ivo Čelechovský.

Podmínkou je, že o příspěvek musejí požádat do 31. 7. 2024 a pobyt musí trvat minimálně 15 dní. Zdravotní indikaci také musí potvrdit lékař, ideálně alergolog, imunolog nebo dermatolog.

Škola/školka v přírodě

Částka: až 500 Kč

Věk: pro děti absolvující školku/školu do ukončení povinné školní docházky

Podmínky: musí jít o pobyt organizovaný školou nebo školkou mimo letní prázdniny trvající minimálně 5 dní s noclehem

Potřebná potvrzení: doklad o absolvování školy/školky v přírodě potvrzený školou/školkou

V červnu nebo v září také děti absolvují školy a školky v přírodě, a i na ně mohou rodiče čerpat příspěvek až do výše 500 Kč. „V loňském roce jsme přijali 2 299 žádostí o příspěvek na školu či školku v přírodě a rodičům jsme vyplatili téměř 1,150 mil. Kč,“ doplňuje Ivo Čelechovský. Podle něj může každé dítě v případě splnění podmínek žádat jak o příspěvek na tábor (pobytový či příměstský), tak o příspěvek na školu/školku v přírodě a ozdravný pobyt u moře. „Celkem tak rodiče mohou ušetřit až 12 000 Kč na jedno dítě,“ uzavírá Ivo Čelechovský.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP