800 213 213

V RBP lze svoji identitu prokázat mobilní aplikací eDoklady 9. července 2024

Zdravotní pojišťovna RBP v rámci všech svých poboček zprovoznila v půlročním předstihu elektronickou identifikaci svých pojištěnců prostřednictvím mobilního telefonu. Podmínkou je aplikace eDoklady, kterou si klienti musí stáhnout do svého chytrého telefonu.

„V tomto kontextu musíme všechny pojištěnce upozornit, že aplikace eDoklady nemá nic společného s aplikaci eObčanka, a tudíž je nelze navzájem zaměňovat. Aplikace eDoklady je pouze alternativou k občanskému průkazu s cílem prokazovat totožnost klienta mobilním telefonem,“ upřesňuje obchodní ředitel RBP Robert Hruška.

Ověřovatel, tedy zaměstnanec RBP, vytvoří QR kód, prostřednictvím kterého lze eDoklad propojit. Pojištěnec pak rozhodne o tom, zda chce zobrazené údaje sdílet s ověřovatelem. Pokud je navázání spojení odmítnuto, případně se tento způsob nezdaří, bude muset klient svou totožnost prokázat klasickým způsobem, tedy předložením svého občanského průkazu.