800 213 213

Léčba závislostí stojí ročně dvě miliardy korun 18. června 2024

V České republice vyhledá odbornou pomoc kvůli závislostem přes 50 tisíc lidí ročně. Podle odhadu Svazu zdravotních pojišťoven jde ale jen o zlomek těch, kteří jsou závislí plně či k tomu směřují. Celkové náklady zdravotních pojišťoven na takto vykázanou péči se pohybují kolem dvou miliard ročně a rostou. Skutečné náklady na poškození zdraví jsou ale několikanásobně vyšší.

Dvě třetiny lidí, kteří vyhledají odbornou pomoc, mají problémy se závislostí na alkoholu, přibližně pětina lidí užívá nějakou kombinaci návykových látek. V řádu jednotek procent jsou pak uživatelé pervitinu (6 %), opiátů (3%) a návykových psychotropních léčiv (3 %),“ říká MUDr. Ludmila Plšková, expertka Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Závislých je přibližně dvakrát více mužů než žen. Ženy naopak vyhledávají pomoc častěji. Upozorňuje také, že v péči odborníků, zejména po akutní intoxikaci, končí ročně kolem 2000 dětí a mladistvých, z toho v polovině případů je na vině alkohol.

Podle odhadů SZP, nebo například i Národního monitorovacího střediska, jde ale jen o špičku ledovce a problém je významně větší. Počet závislých v ČR lze odhadnout kolem 150 tisíc a dalších zhruba třikrát tolik má v oblasti návykových látek rizikové užívání, jež může snadno do plné závislosti sklouznout.

Zdravotní pojišťovny vydávají celkově kolem dvou miliard ročně na léčbu a další odbornou pomoc. „Jsou to rozumně vynaložené peníze i přesto, že recidiva je poměrně vysoká. Neléčené závislosti zvyšují riziko onemocnění dalšími závažnými nemocemi a také vedou ke značným společenským škodám v podobě například krádeží nebo násilí v různých podobách,“ dodává Ludmila Plšková.  

Zdroj: SZP ČR