800 213 213

Upozornění pro plátce, kteří jsou plátci v paušálním režimu nebo se do paušálního režimu chystají vstoupit a to z pohledu zdravotního pojištění 11. prosince 2023

Vážení pojištěnci,

paušální daň je vhodná pro OSVČ s vyššími příjmy, nízkými náklady a pro ty, kteří si neuplatňují vyživované osoby, případně nevyužívají dalších slev či odpočtů.

Naopak není vhodná pro OSVČ, kteří využívají 80% paušální výdaje (řemeslné živnosti, zemědělci) a pro plátce, za které je současně plátcem stát (důchodci, studenti, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené).

Je potřeba si uvědomit, že z paušálního režimu nelze dobrovolně vystoupit (až po uplynutí kalendářního roku) a při splnění všech dalších podmínek bude daň paušalizována bez ohledu na skutečnou výši příjmu a výdajů a to i v případě ztráty. I z pohledu zdravotního pojištění je plátce, který vstoupí do paušálního režimu považován za plátce, který má povinnost dodržet minimální vyměřovací základ (nelze snížit z důvodu souběhu se státní kategorii, z důvodu nemocenské, atd.) a to po celé rozhodné období (kalendářní rok).

Pro ZP je u plátců vedených v paušálním režimu jedinou registrační autoritou Finanční správa, která předává ZP údaje o vstupu i výstupu poplatníka v paušálním režimu, případně storno paušálního režimu a informaci o povinnosti podat daňové přiznání. Platba paušální daně se provádí na účet finančního úřadu, který potom platby pro ZP přerozděluje v souladu s platnou legislativou.

V případě, že vznikne poplatníkovi v paušálním režimu povinnost podat daňové přiznání, pak mu současně vzniká povinnost podat i Přehled OSV v předepsaném termínu.

 Vaše RBP