800 213 213

RBP radí - resuscitace dospělého

Co udělat, ocitne-li se člověk v bezvědomí?

Podívejte se na naše video několikrát a uložte si do podvědomí správný postup při resuscitaci. Vždy vyhodnoťte, zda jste sami v bezpečí. Z bezpečné vzdálenosti nejprve člověka oslovte. Pokud nereaguje, zatřeste jeho rameny. Nereaguje-li, zatřeste jeho rameny. Nereaguje-li, zakloňte mu šetrně hlavu a zjistěte, zda dýchá. Pokud osoba nedýchá nebo lapá po dechu, musíte zavolat pomoc. Je-li kdokoliv poblíž, požádejte, aby zavolal linku 155. Pokud jste sami, zavolejte linku 155 a dejte si hovor na hlasitý odposlech. Naučte se nastavit hovor na hlasitý odposlech na telefonu hned teď. Budete tak moci poslouchat a zároveň vykonávat pokyny operátora. Nahlaste operátorovi kde jste, jen tak k vám může dorazit pomoc. Nyní je potřeba zahájit resuscitaci. Nebojte se, nyní vás povede krok za krokem. Obnažte postiženému hrudník, abyste přesně věděli, kam pokládáte ruce. Na hrudní koš, doprostřed, položte spodní hranu ruky. Přiložte druhou ruku a propleťte prsty. Toto místo budete stlačovat. Potřebná hloubka stlačení je přibližně 5 cm. Stlačení musíte dostatečně povolit. Ruce ale z hrudníku nezvedejte, mějte je stále v kontaktu s tělem. Hrudník budete stlačovat přibližně 2x za sekundu. Operátor na lince 155 vám bude rytmus hlasově udávat (teď, teď, teď...). Dýchání z úst do úst je úkol pro zkušené zachránce a navíc nese riziko přenosu nemocí. Pokud si na umělé dýchání netroufáte, provádějte dále stlačování hrudníku. Jde o fyzicky náročný výkon, proto volejte hlasitě o pomoc. Pokud si na plnou resuscitaci včetně umělého dýchání troufnete, třeba pokud jde o osobu vám blízkou, pak zakloňte šetrně postiženému hlavu a zacpěte mu nos. Dvakrát vdechněte postiženému do úst. Postačí vdechnout jen tolik, kolik se sami běžně nadechnete, tedy bez silného nádechu. Máte-li k dispozici ochranné pomůcky, použijte je. Vdechnutí střídejte se stlačováním hrudníku takto: 30 x stlačte a 2x vdechněte. Postup opakujte, než přijede tým zdravotnické záchranné služby. Po celou dobu se řiďte pokyny operátora na lince 155