800 213 213

RBP radí - resuscitace dítěte

Co udělat, ocitne-li se dítě v bezvědomí?

Zástava srdce u dětí nastává nejčastěji z důvodu dušení.  Častou příčinou bývá tonutí. Nebezpečí může představovat bazén, ale i obyčejná  vana. Jak resuscitovat dítě, podívejte se  na naše video několikrát a uložte si do podvědomí správný postup při resuscitaci. Dítě nejprve oslovte a zatřeste jeho rameny. Pokud nereaguje, zatřeste jeho rameny. Nereaguje-li, zakloňte mu šetrně hlavu a zjistěte, zda dýchá. Pozor, dětem do 1. roku hlavu nezaklánějte a nechejte ji v neutrální poloze. S resuscitaci dítěte je zapotřebí začít co nejdříve. První minuta je velmi důležitá. Začněte provádět resuscitaci ještě před tím, než zavoláte linku 155. Děti mají nejčastěji zástavu srdce z důvodu dušení. Proto začněte nejprve s resuscitací. Zakloňte dítěti hlavu a zacpěte mu nos. Vdechněte 5x. Postačí vdechnout jen tolik, kolik se sami běžně nadechnete, tedy bez silného nádechu. Důsledně sledujte, zda se dítěti zvedá hrudník. Děti do 1 roku nechejte v neutrální poloze a obejměte svými ústy nos i ústa dítěte zároveň. Nyní odhalte dítěti hrudník. Stlačovat budete dolní polovinu hrudní kosti. U velkých dětí položte na hrudní kost spodní hranu ruky, přiložte druhou ruku a propleťte prsty. U menších dětí budete hrudní kost stlačovat pouze spodní hranou jedné ruky. U novorozenců a batolat budete stlačování provádět dvěma prsty. Stlačujte hrudní kost dítěte přibližně dvakrát za sekundu. Hloubka stlačení je přibližně 1/3 hloubky hrudníku dítěte. Stlačení musíte také vždy dostatečně povolit. Ruce ale z hrudníku nezvedejte, mějte je stále v kontaktu s tělem. Po jedné minutě, tedy přibližně po 100 - 120 stlačení zavolejte linku 155 a nastavte si na telefonu hlasitý odposlech. Naučte se nastavit hovor na hlasitý odposlech na telefonu hned teď. Budete tak moci poslouchat a zároveň vykonávat pokyny operátora. Nahlaste operátorovi kde jste, jen tak k vám může dorazit pomoc. Pokračujte v resuscitaci dítěte. Vdechnutí střídejte se stlačováním hrudníku takto: 30 x stlačte a 2x vdechněte. Nebojte se, operátor vás bude navádět po telefonu. Postup opakujte, než přijede tým zdravotnické záchranné služby. Po celou dobu se řiďte pokyny operátora na lince 155