800 213 213

RBP podporuje zlepšení prevence onkologických onemocnění 5. srpna 2021

Ostrava (5. srpen 2021) - Zdravotní pojišťovna RBP podepsala s Ministerstvem zdravotnictví Memorandum o spolupráci na zlepšení prevence onkologických onemocnění, včasného záchytu onkologických onemocnění a adresného zvaní screeningových programů v České republice. Prohlášení, které společně signovaly i ostatní zdravotní pojišťovny, navazuje na projekt Zdraví 2020 - rámcový souhrn opatřením pro rozvoj podpory veřejného zdraví a včasné prevence nemocí v ČR.

„Jednou z reálných forem zlepšování prevence proti nádorovým onemocněním a její dostupnosti je například adresné zvaní pojištěnců v rámci screeningových programů. Nové aktivity v této oblasti jsme konkrétně v RBP zahájili už na počátku letošního roku, kdy jsme se aktivně zapojili do pilotního projektu Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (NSC ÚZIS ČR) na rozesílání samoodběrových testů k diagnostice rakoviny děložního čípku v prostředí domova. Do první fáze tak bylo nejprve vybráno 800 našich klientek, které poštou obdržely samoodběrovou sadu pro odběr s podrobným návodem, jak se provádí a do které specializované laboratoře mají svůj vzorek odeslat,“ uvedl Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP.

Projekt financovaný z prostředků Evropské unie probíhá od února 2021 a má za cíl zvýšit počet vyšetřených žen ve věku 50–65 let. Současně by měl ověřit i vhodnost tohoto přístupu. Celkově bude osloveno v několika dalších vlnách až 5 000 žen, a to i z dalších zdravotních pojišťoven.


Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP