800 213 213

RBP podporuje projekt zaměřený na prevenci HIV/AIDS 1. prosince 2019

Světový den boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince, byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen v roce 1988. Slouží k osvětě o smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV a v neposlední řadě k uctění památky jeho obětí.

„RBP, zdravotní pojišťovna si je vědoma stoupajícího počtu nakažených pacientů, a proto se rozhodla podpořit projekt Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, který je zaměřen na prevenci HIV/AIDS. Součástí tohoto projektu je mobilní testování HIV pro veřejnost a vzdělávací akce pro školy, které jsou realizovány formou přednášky nebo hry, “ uvádí Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel RBP, zdravotní pojišťovny.

RBP bude tento projekt podporovat do konce roku 2020, kdy bude vyhodnocen.