800 213 213

Finanční dar zaměstnanců RBP putoval do Fakultní nemocnice Brno 26. listopadu 2019

Ostrava/Brno (26. listopadu 2019) - Dar ve výši 20 tisíc korun od zaměstnanců zdravotní pojišťovny RBP letos získala Pediatrická klinika Dětské nemocnice Fakultní nemocnice Brno.
Finanční šek oficiálně převzali přednosta Pediatrické kliniky MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D., spolu s primářem kliniky MUDr. Františkem Jimramovským, MHA a vrchní sestrou Marií Pekovou.

„V RBP se stalo nepsanou tradicí, že jednou za rok pořádáme zaměstnaneckou finanční sbírku, kterou pak věnujeme vybranému subjektu. O tom, že vybraných 20 tisíc korun poputuje právě do brněnské nemocnice, si letos poprvé rovněž rozhodli samotní zaměstnanci a to na základě neveřejného internetového hlasování,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Vedení Fakultní nemocnice Brno usoudilo, že tuto částku konkrétně dostane její Dětská nemocnice, která slouží pro spádovou oblast asi 500 tisíc lidí.

„Naše pediatrická klinika je svým zaměřením a odborností pravděpodobně druhou největší v rámci ČR. Máme 100 lůžek a zaměstnáváme 60 lékařů a 130 sestřiček, kteří pečují o dětské pacienty od novorozeneckého věku až do 19 let v lůžkové části i ve specializovaných ambulancích. Není proto divu, že na našich odděleních děláme maximum pro to, abychom dětem a jejich rodičům pobyt u nás co nejvíce zpříjemnili. Získané peníze proto použijeme na tento účel, na obnovu některého vybavení, které je u nás opravdu „rychloobrátkové. O to už se postará naše vrchní sestra – paní Marie Peková,“ řekl s úsměvem přednosta kliniky MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

V loňském roce stejnou částku získala Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, která v regionu severní Moravy a Slezska garantuje vysoce odbornou a komplexní péči o dítě.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP