800 213 213

RBP podpořila Milostivé léto 2022 5. září 2022

Klienti pojišťovny, kteří RBP dluží částky za zdravotní pojištění, mohou již podruhé využít akce Milostivé léto II a požádat u soudního exekutora o umazání vyměřených nákladů exekuce a penále.

„Dlužníkům RBP umožníme v termínu od 1. září do 30. listopadu 2022 ukončit exekuční řízení zaplacením původní vymáhané částky (dlužné pojistné) a nákladů exekutora ve výši 1815 Kč. Daný exekutor pak následně ukončí samostatnou exekuci na penále, které jim bude odpuštěno,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Podmínkou ale je, že dlužníci RBP proaktivně projeví zájem a snahu řešit svou aktuální dluhovou situaci a dluhovou amnestii budou řešit s příslušným exekutorem.

Takzvané Milostivé léto začalo platit 1. září a bude trvat 3 měsíce do 30. listopadu 2022. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním první akce, tedy před datem 28. říjen 2021. Další podmínkou je, že věřitelem musí být veřejnoprávní subjekt.

„V rámci první amnestie Milostivého léta, která probíhala od 28. října do 28. ledna 2022, bylo 300 klientům odpuštěno penále v celkové výši 12,5 milionu korun,“ dodal Antonín Klimša.  

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP