800 213 213

RBP: Nepodceňujte onkologickou prevenci! 20. července 2020

Základem onkologické prevence je péče orientovaná na včasný záchyt zhoubných nádorových onemocnění. V rámci jednotlivých programů RBP motivuje své klienty, aby absolvovali preventivní screeningová vyšetření, která jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Z fondu prevence také poskytuje příspěvek na úhradu vybraných preventivních vyšetření klientům, kteří s ohledem na svůj věk ještě nemají, dle platné legislativy, nárok na jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění nebo přispívá na dobrovolná vyšetření, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale napomáhají včasnému záchytu onkologických onemocnění.

Na základě dlouhodobé spolupráce na projektu Ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotních pojišťoven s názvem Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – Screeningové programy, zdravotní pojišťovna RBP i v roce 2020 pokračuje v adresném zvaní pojištěnců, ohrožených některým z onemocnění, jež jsou předmětem tohoto screeningu. Každoročně tímto způsobem osloví na 30 tisíc pojištěnců.

RBP uskutečňuje tyto onkologické preventivní programy: 

  • mamografický screening
  • screening karcinomu čípku hrdla děložního
  • screening karcinomu tlustého střeva
  • preventivní vyšetření prostaty, pigmentových změn kůže
  • mamografické nebo ultrasonické vyšetření prsů ženám do 44 let
  • očkování proti HPV u dívek a žen (prevence proti rakovině děložního čípku) a chlapců (prevence proti genitálním bradavicím).