800 213 213

RBP podporuje handicapované sportovce! 30. června 2020

Ve spolupráci se zájmovým spolkem  Colliery SRDCEM jsme připravili nový pilotní projekt „Sportuj s handicapem“.

CrossFit je promyšlenou, mezinárodně registrovanou metodou zvyšování tělesné kondice, která kombinuje to nejlepší z gymnastiky, vzpírání, běhu, veslování a dalších disciplín se zaměřením na tzv. klíčové pohyby života.

Colliery CrossFit nabízí k využití svoje provozovny všem zájemcům bez rozdílu věku i pohlaví a od roku 2017 i fyzického nebo mentálního postižení.

Projekt, na který bude RBP přispívat z fondu prevence až 1.000 Kč měsíčně je zaměřen na:

  • zvýšení zapojení pojištěnců se specifickými potřebami danými fyzickým nebo i mentálním postižením do pohybových aktivit
  • jejich přizpůsobení svým pohybovým schopnostem prostřednictvím speciálního tréninkového programu
  • zvýšení důrazu na jejich správný pohyb a zdravotní stránku individuálním přístupem profesionálních trenérů
  • zvýšení jejich pohybových aktivit a zlepšení bio-psycho-sociálního stavu

Pro ostatní pojištěnce RBP jsou připraveny 50 % slevy na START program – ON RAMP, obsahující 5 lekcí základů cvičení CrossFitu. Cvičit mohou rodiče i jejich děti, pro které je připraveno speciální cvičení pod vedením trenéra.

Naše podpora sportovních aktivit osob se zdravotním postižením není ojedinělým počinem, navazuje na podporu z minulých let zaměřenou na podporu handicapovaných sportovců z Atletiky Ostrava ZTP.


Podmínky čerpání bonusu:

Příspěvek pro handicapované pojištěnce RBP 1000 Kč

  • Příspěvek je určen výhradně pro pojištěnce RBP, pro osoby s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
  • Pro čerpání slevy stačí předložit kartičku pojištěnce RBP
  • Finanční částka je určená pro cvičení/tréninky pod vedením kvalifikovaného trenéra .

50% sleva pro pojištěnce RBP

  • Jednorázová 50% sleva pro všechny pojištěnce RBP na START program - ON RAMP, 5 lekcí základů CrossFitu - kurz pro začátečníky v ceně 990,- před slevou.
  • Pro čerpání slevy stačí předložit kartičku pojištěnce RBP a podepsat rámcovou smlouvu.
  • On Rampem musí projít všichni noví klienti, kteří do Collieri CrossFit nastoupí. Po dokončení ON RAMPu se následně mohou přihlásit na jiné lekce a sjednat si tak nové členství, které jim bude vyhovovat.