800 213 213

Protažení svalu předloktí II.

Svaly, které se přetěžují při činnostech, kde je nutný opakovaný stisk, kroutivé pohyby rukou, ale také při psaní na klávesnici a práci s myší. Bolest je v zevní části předloktí, ruky a lokte ("tenisový loket").

Základní postavení: 
Vzpřímený sed na židli.

Provedení: 
Protahovanou horní končetinu spusťte mezi dolní končetiny, předloktí se opírá o stejnostranné stehno, ruka je otočena dlaní k tělu. Druhou rukou si přidržte zápěstí protahované horní končetiny (prsty jsou přes hřbet ruky, palec ve dlani) a ohněte zápěstí směrem za dlaní a zároveň ve směru k malíku. Z tohoto protažení aktivujte svaly tlakem hřbetu ruky do prstů druhé ruky. Pak tlak uvolněte a pomocí druhé ruky zvětšete protažení.

Technika: 
Postizometrická realaxace i protažení.

Rychlost přehrávání

Letní
soutěž