800 213 213

Protažení svalu předloktí III.

Nachází se na dlaňové straně předloktí a přetěžují se více při činnostech, které vyžadují stisk ruky, kroutivé pohyby. Bolest je na vnitřní části lokte ("golfový loket") a předloktí a dlaně.

Základní postavení: 
Vzpřímený sed na židli.

Provedení: 
Protahovanou horní končetinu spusťte mezi dolní končetiny, předloktí se opírá o stejnostranné stehno. Druhou ruku chytněte zápěstí, protáhněte paži dolů (propínáte v lokti) a současně otáčejte předloktí tak, abyste viděli dlaň ruky protahované horní končetiny. Aktivace svalu dosáhnete snahou o otočení ruky do protisměru. Pak tlak uvolněte a pomocí druhé ruky zvětšete protažení.

Technika: 
Postizometrická realaxace i protažení.

Rychlost přehrávání

Letní
soutěž