800 213 213

Protažení svalu předloktí I.

Přetěžuje se při činnostech, kde je nutný opakovaný stisk, kroutivé pohyby rukou, ale také při psaní na klávesnici a práci s myší. Bolesti jsou zejména v palcové části předloktí a ruky, venkovní části lokte ("tenisový loket").


Základní postavení: 
Vzpřímený sed na židli, horní končetiny podél těla.

Provedení:
Protahovanou horní končetinu spusťte mezi dolní končetiny, loket je natažený, předloktí se opírá o stejnostranné stehno. Druhou ruku chytněte zápěstí, protáhněte paži dolů a současně otáčejte předloktí tak, abyste viděli hřbet ruky protahované horní končetiny. Aktivace svalu dosáhnete snahou o otočení ruky na druhou stranu, ale odpor držící ruky pohyb nedovolí. Pak tlak uvolněte a pomocí druhé ruky zvětšete protažení.

Technika: 
Postizometrická realaxace i protažení.

Poznámka: 
Popsaná technika je variantou i pro m. supinator.

Rychlost přehrávání

Letní
soutěž