800 213 213

Protažení střední části trapézového svalu

Bolest ze středního trapeziu je často mezi lopatkami směřující k ramenům a vzniká při činnostech jako je psaní na počítači, pokud jsou ramena v pozici dopředu a sezení je s "kulatými" zády.

Základní postavení: 
Vzpřímený sed na židli.

Provedení: 
Horní končetina na bolestivé straně trupu je předpažena s pokrčeným loktem a předloktí je horizontálně s podložkou. Druhá ruka uchopí paži nad loktem a přitáhne ji směrem k hrudníku (trup je stále zpříma, nesmí dojít k jeho rotaci!). Z tohoto protažení svalu zatlačte loktem směrem zpět proti ruce a ke konci aktivace se zhluboka nadechněte. Pak s výdechem uvolněte a pomocí ruky zvětšete protažení (bez souhybu trupu!).

Technika: 
Postizometrická realaxace.

Rychlost přehrávání

Letní
soutěž