800 213 213

Protažení prsních svalů

Stejně jako střednímu trapeziu, tak i prsním svalům nesvědčí situace, kdy zatěžujeme horní končetiny v pozici s "kulatými zády". Bolesti, které tyto svaly produkují, jsou na hrudníku, někdy s propagací do horní končetiny a mohou napodobit potíže spojené s onemocněním srdce.


Základní postavení: 
Stoj u pevné opory.

Provedení: 
Postavte se čelem ke dveřní zárubni, případně k rohu budovy. Horní končetinu na protahované straně upažte, pokrčte loket, předloktí a ruku umístěte svisle vzhůru a opřete o pevnou oporu (zárubeň, roh budovy). Vzhledem k velikosti svalu můžete protahovat sval ve více polohách - čím výše je paže, tím nižší část svalu protahujete. Pro dolní část svalu je to upažení přibližně kolem 120 stupňů v ramenním kloubu, pro střední část asi 100 stupňů a horní část svalu protahujeme pod úhlem menším než 90 stupňů. Protažení svalu dosáhnete mírným náklonem trupu vpřed s vykročením (příp. přidejte mírnou rotaci trupu směrem od protahovaného svalu). Tlakem předloktí do pevné opory se sval aktivujte. Nádechem ukončujeme tuto fázi. S výdechem tlak uvolněte a zvětšením náklonu trupu, (příp. zvětšením rotace) sval dále protahujte.

Technika: 
Postizometrická realaxace i protažení.

 

Rychlost přehrávání

Letní
soutěž