800 213 213

Představujeme novinky v preventivních a bonusových programech v roce 2023 12. ledna 2023

Zdravotní pojišťovna RBP se zaměřuje zejména na programy podporující zdravý životní styl a rovněž na programy prevence vzniku nejčastějších onemocnění. Pojištěnce chceme motivovat ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu a zároveň zlepšit kvalitu jejich života prostřednictvím nejrůznějších sportovních a relaxačních aktivit.
Pro rok 2023 jsme vyčlenili na preventivní a bonusové programy rekordní částku 110 milionů korun, uvedl Robert Hruška, ředitel pro obchod a správu.

Tyto prostředky jsou určeny především na podporu rodin, seniorů nebo dárců krve. Roční finanční příspěvek až do 1 tisíce korun lze využít například na speciální vyšetření, na očkování, na odvykání kouření, na nákup paruky pro onkologické pacienty, na některé pomůcky pro diabetiky, na nákup permanentky na sportovní aktivity nebo na dentální hygienu.

Jednou z novinek letošního roku je příspěvek do výše 700 Kč na permanentky a jednotlivé vstupy do sauny. Další novinkou je příspěvek až 1.000 Kč na paruky pro jedince s diagnostikovanou alopecii. Otcům přispějeme nově částkou 500 Kč na úhradu úkonů nebo služeb, které podporují psychickou pohodu matky během porodu a pobytu v porodnici.

Nad rámec základního limitu můžete nově využít příspěvek do výše 2.500 Kč pro duševní pohodu (na krizovou intervenci, psychoterapeutické konzultace, psychoterapie, na nácvik relaxačních dovedností a posilování stabilizačních schopností, párové sezení, apod). Nebo třeba příspěvek do výše 3.000 Kč na komplexní onkologickou prohlídku. Až 7.000 Kč máme připraveno pro páry, které plánují rodičovství a chtějí podstoupit genetické vyšetření nejčastějších mutací v pěti genech, v rámci projektu Moje geny.

Významně jsme také rozšířili nabídku stávajících příspěvků. Nově si mohou nechat proplatit i dospělí registrovaní sportovci až 500 Kč na pravidelnou sportovní prohlídku nebo registrační a členské poplatky. Pro děti můžete využít až 1.500 Kč na pobytové nebo příměstské sportovní tábory. A třeba jedinci s diabetem využijí sloučení limitů až 3.000 Kč na aktivity podporující zdraví.

A v neposlední řadě jsme prodloužili platnost dokladu o zaplacení na 3 měsíce s možností podání žádosti až do 15.12.2023, dodává Robert Hruška, ředitel pro obchod a správu.

Celý program příspěvků a bonusů najdete zde: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/

Vaše RBP.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP