800 213 213

Nové zálohy OSVČ a platby OBZP pro rok 2023 2. ledna 2023

Vážení pojištěnci,

pokud patříte do kategorie OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), zkontrolujte si výši hrazené minimální zálohy, která se pravidelně každoročně mění.

Nová minimální výše zálohy na pojistné u OSVČ pro rok 2023 činí 2.722 Kč!

S účinností od 1. ledna 2023 je stanovena nová minimální záloha na pojistné u OSVČ ve výši 2.722 Kč. Změnu výše zálohy si musí upravit OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost a výše zálohy na pojistné byla dosud nižší než 2.722 Kč. Pokud začne OSVČ v roce 2023 podnikat a podnikání je hlavní činností, musí uhradit zálohy na pojistné ve výši 2.722 Kč.

Výše uvedené platí pouze pro OSVČ, která není poplatníkem v paušálním režimu.

Nová platba pojistného u OBZP činí 2.336 Kč!

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od ledna 2023 je stanovena i nová výše pojistného osob bez zdanitelných příjmů, která činí 13,5 % z minimální mzdy, tj. 13,5 % z částky 17.300 Kč. Nová výše platby pojistného činí 2.336 Kč.

Nezapomeňte, že splatnost nové výše pojistného u OBZP a záloh u OSVČ je poprvé za měsíc leden 2023 a je potřebné ji uhradit nejpozději do 8. února 2023, kdy musí být částka pojistného připsána na příslušný účet zdravotní pojišťovny.

Vaše RBP.