800 213 213

Děti a mládež do 18 let

Finanční příspěvek

Do 100 Kč

Do 500 Kč

Do 1 000 Kč

Bonusy nad rámec finančního příspěvku 1000 Kč

Do 500 Kč

Do 1 000 Kč

Do 4 000 Kč

Do 10 000 Kč

Další extra výhody
Slučování a převody finančních příspěvků

Do 500 Kč

Do 10 000 Kč

Roční limit finančního příspěvku je 1.000 Kč na pojištěnce. Položky nad rámec tohoto finančního příspěvku jsou označeny zvlášť. 
Více informací o způsobu proplácení příspěvků najdete v  zásadách proplácení.

Jste uživateli my213? Vybírejte z rozšířené nabídky příspěvků do 500 Kč na prevenci

S my213 získáte možnost čerpání příspěvku na permanentku na sportovní aktivity do 50 % z ceny (nelze uplatnit pro online kurzy) nebo diagnostické vyšetření a ošetření podporující zdraví (mimo úkony hrazené z pojištění a v preventivních programech).

O my213Registrujte se.

PÁTEK 25.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít