800 213 213

Zásady proplácení

Kdy?

Čerpejte finanční příspěvky od RBP, zdravotní pojišťovny - kdykoli v průběhu roku až do 30. listopadu 2019.

Co pro čerpání potřebujete?

Originál dokladu o úhradě nebo absolvování pobytu či kurzu, vyplněný formulář žádosti, průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny a průkazní kartičku z banky. Že ji nemáte? Nevadí. Přineste výpis z bankovního účtu.

Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 2 měsíců. Výjimka platí při očkování, kde je rozhodující datum očkováni.

Chcete-li čerpat příspěvek na očkování, vemte si s sebou očkovací průkaz, jste-li dárce, nezapomeňte předložit průkaz dárce s odběry.

Pokud chcete získat příspěvek pro své děti, rodný list, popřípadě průkaz opatrovníka s sebou.

Doklady totožnosti a o bankovním účtu, které se nemění, stačí doložit při první návštěvě. Pozor – doložení rodného listu či průkazu opatrovníka platí pro každého rodiče zvlášť.

Celiaci a pojištěnci s nízkobílkovinnou dietou doloží diagnózu na formuláři. Diabetici, těhotné ženy a dárci krve předloží průkaz při prvním čerpání, sportovci vždy.

Kam s tím?

Přijďte k nám na pobočku s doklady. Zpracujeme je a příspěvek zašleme na váš bankovní účet do 30 dnů. Máte to daleko? Pošlete doklady poštou.

Pro koho jsou příspěvky?

No přece pro všechny naše pojištěnce. Preventivní programy jsou rozděleny podle věku. Při dosažení horní věkové hranice pojištěnec čerpá z daného programu po zbytek kalendářního roku.

Tak jako jiné pojišťovny, i my máme své limity

Příspěvky nejsou určeny pro ty, kteří podepsali přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, jsou dlužníky na pojistném nebo jsou dlouhodobě v zahraničí a mají přerušené pojištění a pro držitele žlutého dočasného průkazu pojištěnce.

Naší nabídku preventivních a bonusových programů omrkněte ZDE