800 213 213

O služby RBP, zdravotní pojišťovny vzrostl zájem! 12. října 2020

30. září bylo posledním dnem období, ve kterém se zájemci mohli registrovat k nové zdravotní pojišťovně.

Spolehlivost, soustavná práce a moderní komunikace RBP, zdravotní pojišťovny stojí za rostoucím zájmem o naše služby ze strany potenciálních klientů. V posledním akvizičním období, které skončilo 30. září 2020, jsme do svých řad přijali více než 11.500 nových pojištěnců. Děkuji tímto všem, kteří si vybrali značku RBP a rozhodli se navázat novou spolupráci s naší zdravotní pojišťovnou. Můj dík samozřejmě směřuje i k našim stávajícím věrným klientům, pro které rádi zajišťujeme zdravotní péči a připravujeme nejen tradiční preventivní programy, ale také nové nabídky moderních programů pro pojištěnce s potřebou zvýšené péče. Naše nabídka jim umožňuje kvalitnější přístup ke zdravotní péči například díky progresivním programům „Magnet 213“ nebo „Šance pro srdce“. Věříme, že naše práce dává smysl a rostoucí počet našich pojištěnců to potvrzuje, uvádí Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP.