800 213 213

Světový den zraku a spolupráce s oční klinikou Gemini 8. října 2020

Světový den zraku připadne na 10. října.

Ve světě žije kolem 150 milionů osob s těžkým zrakovým postižením, z toho je 38 milionů nevidomých. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je to i proto, že lidé vůbec nechodí na pravidelné preventivní prohlídky, nebo jen minimálně, a ordinaci očního lékaře mnohdy navštíví pozdě. Přitom včasná návštěva v ordinaci může pacienta zachránit před komplikacemi se zrakem a někdy dokonce zabránit slepotě.

Prevence je lepší než léčba, proto po 40. roce věku doporučujeme vyšetření jednou ročně kvůli včasnému odhalení onemocnění souvisejících s věkem, jakým je například šedý zákal. Pravidelnými prohlídkami u očního lékaře se rovněž dají podchytit i další závažné oční choroby, které probíhají nepozorovaně. Jednou z nich je zelený zákal. Oční vyšetření ale může odhalit i cukrovku či vysoký krevní tlak. Oko je totiž jediným orgánem, kde se dají přímo a neinvazivně pozorovat krevní cévy,“ vysvětlil Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

V Česku trpí šedým zákalem až půl milionu lidí. U pacientů starších 60 let toto onemocnění ohrožuje dokonce každého druhého. Ve věku 75 až 85 let má šedý zákal 90 procent lidí.

„Šedý zákal se projevuje zhoršením vidění do dálky i při čtení, změnou dioptrií. Léčit se dá jen operativně, tedy vyjmutím zakalené čočky ven z oka a nahrazením umělou nitrooční čočkou. Operace šedého zákalu patří k běžným ambulantním zákrokům a hradí ji pojišťovna. Šedý zákal lidé často zaměňují za zelený, ten má ale jiný průběh a zcela vyléčit nelze. Zelený zákal se projevuje zhoršením periferního vidění, což pacient nemusí ze začátku vůbec poznat, proto jsou tak důležité pravidelné kontroly u očního lékaře. Léčí se trvalou aplikací kapek, v některých případech se dá zvážit i operativní přístup. Na rozdíl od šedého zákalu, který se operací odstraní celý, se zelený zákal operací jen pozastavuje, nikdy se zcela nevyléčí,“ řekl Pavel Stodůlka.

Problémy se zrakem s sebou nese i cukrovka. Na světě nyní žije téměř 400 milionů nemocných. Postižení oka přitom patří mezi nejčastější chronické komplikace diabetu. Jen v roce 2013 v důsledku cukrovky osleply dva tisíce Čechů.

„Diabetická retinopatie neboli změny na sítnici způsobené cukrovkou výrazně zhoršuje vidění. Důležitá je v první řadě kompenzace diabetu a doba, jakou pacient diabetem trpí. Pokud už změny na sítnici významněji pokročí, je nutné ošetření sítnice například laserem, dále eventuálně injekční aplikace léků do oka či operace sítnice. Pokud má pacient cukrovku, je nutné, aby pravidelně chodil na kontroly,“ upozornil Pavel Stodůlka.


RBP, zdravotní pojišťovna ve spolupráci se zlínskou oční klinikou GEMINI každoročně v rámci Stanů zdraví bezplatně změří zrak a otestuje zrakovou ostrost více než dvěma tisícům návštěvníků.

Pojištěnci RBP mohou navíc, v rámci programu RBP „Premium 213“ využít i speciální nabídku Gemini klubu, a to slevu 45 % na dioptrickou obrubu a 25 % na sluneční brýle. K tomu každý zákazník obdrží k nákupu kompletních brýlí dárek GemiOptal Forte. Sleva bude poskytnuta na základě předložení karty pojištěnce.

A nezapomeňte!
Zrakem člověk vnímá 80 procent veškerých informací. Proto si vaše oči rozhodně zaslouží patřičnou pozornost a péči.

Vaše RBP