800 213 213

Nová výše minimální zálohy pro OSVČ pro rok 2024 11. prosince 2023

Vážení pojištěnci, pokud patříte do kategorie OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), zkontrolujte si výši hrazené minimální zálohy, která se pravidelně každoročně mění.

Nová minimální výše zálohy na pojistné u OSVČ pro rok 2024 činí 2.968 Kč!

S účinností od 1. ledna 2024 je stanovena nová minimální záloha na pojistné u OSVČ ve výši 2.968,- Kč. Změnu výše zálohy si musí upravit OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost a výše zálohy na pojistné byla dosud nižší než 2.968,- Kč. Pokud začne OSVČ v roce 2024 podnikat a podnikání je hlavní činností, musí uhradit zálohy na pojistné ve výši 2.968,- Kč.

Výše uvedené platí pouze pro OSVČ, která není poplatníkem v paušálním režimu.

Nezapomeňte, že splatnost nové výše záloh u OSVČ je poprvé za měsíc leden 2024 a je potřebné ji uhradit nejpozději do 8. února 2024, kdy musí být částka pojistného připsána na příslušný účet zdravotní pojišťovny. Účet pro platbu záloh na pojistné je 2130203761/0710, variabilní symbol je rodné číslo plátce.

Vaše RBP