800 213 213

Náklady na léčbu následků kouření ročně dosahují bezmála 20 miliard korun 28. května 2024

V České republice denně či občas kouří téměř čtvrtina lidí. Každý rok zemře na následky kouření 22 tisíc lidí. Náklady na léčbu nemocí s kouřením spojených jdou až k 20 miliardám. Zdravotní pojišťovny proto podporují z fondů prevence odvykání. „Kouření je příčinou zhruba pětiny nemocí srdce a cév a třetiny nádorových onemocnění. Třeba pravděpodobnost rakoviny plic je u kuřáků násobně vyšší než u nekuřáků. Při 14 cigaretách denně roste osmkrát, při 25 cigaretách denně už 25x. Pokud ale člověk kouřit přestane, už po roce se třeba riziko nemocí srdce sníží o polovinu. A po pěti letech je riziko rakoviny plic srovnatelné s nekuřákem. Rozhodně to tedy stojí za to, překonat závislost a dočasné abstinenční příznaky,“ říká MUDr. Ludmila Plšková, expertka Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Roční náklady na léčbu nemocí spojených s kouřením kolísají dle toho, jak široce je pojmeme, obvyklý odhad je kolem 20 miliard.Kouření je spolu například s obezitou zmiňováno v rámci úvah o bonusech a (v tomto případě zejména) malusech u výše zdravotního pojištění. Zatímco u komerčního pojištění, kde je pojistné odvozeno od rizikovosti, by takový přístup byl relativně jednoduchý, u veřejného zdravotního pojištění, které se svou povahou blíží spíše dani, by to bylo poměrně obtížné.„Všechny zdravotní pojišťovny nabízejí v rámci programů z fondů prevence finanční podporu při odvykání kouření. Obvykle jde o proplacení nákladů na podpůrné léky jako je vareniclin nebo cytisin. Je však potřeba, aby pacient měl o léčbě oficiální doklad, obvykle z Centra pro závislé na tabáku,“ dodává Ludmila Plšková.

ZDROJ: SZP ČR