800 213 213

Magnet213 za dva roky pomohl 10 tisícům pojištěnců RBP 17. května 2022

Unikátního projektu zdravotní pojišťovny, který zkrátil čekací dobu na vyšetření magnetickou rezonanci z několika měsíců na pár dnů, za dva roky reálně využilo 10 tisíc pojištěnců RBP.

Magnet213 vznikl jako pilotní projekt RBP se sítí vybraných diagnostických pracovišť magnetické rezonance na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Vedle zkrácení čekací doby a zvýšení úrovně zákaznické péče vůči pojištěncům efektivněji využívá přístrojovou kapacitu zdravotnických zařízení a v neposlední řadě zjednodušuje i administrativu jednotlivých lékařů. Zjistili jsme, že neexistovala relevantní data o čekacích dobách, ze kterých bychom mohli vycházet. Zároveň se nám potvrdilo, že pouze málo pacientů vědělo o možnosti obrátit se přímo na RBP s požadavkem na zajištění vyšetření. Proto jsme se rozhodli, že našim klientům pomůžeme a zároveň vyzkoušíme intenzivnější spolupráci s některými zdravotnickými zařízeními, která magnetickou rezonancí disponují,“ vysvětlil Antonín Klimša s tím, že klienti RBP tak získali reálnou jistotu,  že se na magnetickou rezonanci dostanou nejpozději do 2 týdnů od chvíle, kdy se na pojišťovnu s požadavkem na toto vyšetření obrátí. Ve skutečnosti je ale průměrná čekací doba mnohdy kratší.

Musím zdůraznit, že naše spolupráce žádným způsobem neovlivňuje nebo neupřednostňuje pořadí provádění objednaných vyšetření klientů RBP před ostatními. Stále platí časová posloupnost výkonů podle zákonných principů s tím, že naše spolupráce s vybranými partnery je výhradně založena na efektivnějším využití jejich stávající kapacity a případném zvýšení počtu dostupných termínů,“ upřesnil výkonný ředitel Klimša.

Partnery magnetu213 jsou Fakultní nemocnice Ostrava, Karvinská hornická nemocnice, SAGENA a.s. ve Frýdku-Místku a Lékařský servis a.s. v Havířově. Jejich pracoviště magnetické rezonance s RBP sdílejí aktuální údaje o svých časových kapacitách. Proto postačí, když klient zdravotní pojišťovny zavolá na asistenční linku 800 213 213. Operátor pak zjistí dostupné termíny v konkrétních zařízeních a pacienty na ně přímo objedná.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP