800 213 213

Bonusový program geny213 pokračuje i v roce 2024 4. ledna 2024

V roce 2023 zavedla RBP, zdravotní pojišťovna v rámci preventivních a bonusových programů příspěvek na genetické vyšetření geny213, s možností provedení již před plánovaným těhotenstvím. Vyšetření napomáhá k odhalení dědičných nemocí (cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, nejčastější typ vrozené hluchoty, fenylketonurii a syndrom lomivého - fragilního X chromozomu).

V laboratořích bylo vyšetřeno 86 vzorků, kde u 29 případů byl nalezen pozitivních záchyt (mutace).

„Tento druh příspěvku se projevil jako vysoce efektivní, a proto se RBP rozhodla poskytovat příspěvek na genetické vyšetření i v letošním roce“, uvedl Robert Hruška, ředitel pro obchod a správu.