800 213 213

Telefonní hovory s přepisem do textové podoby! 2. dubna 2020

Po bezbariérovém webu to je další aktivita, kterou RBP rozšířilo portfolio poskytovaných komunikačních služeb nejenom pro svoje kmenové pojištěnce.

Textový hovor s přepisem je určen hlavně pro seniory, pro pojištěnce s poruchami sluchu a neslyšící osoby vůbec, ale rovněž i pro cizince, kteří preferují psanou formu českého jazyka, a to každý pracovní den v době od 9 do 18 hodin.

Na webových stránkách RBP vpravo nahoře stačí kliknout na piktogram přeškrtnutého ucha a po zobrazení stránky vepsat do příslušné kolonky telefonní číslo klienta, který službu požaduje. Hovor s přepisem se aktivuje příkazem „ZAVOLEJTE MI“ a následnou písemnou výzvou k zahájení komunikace. Po celou dobu telefonování pak volající může sledovat přepis svého hovoru na monitoru počítače. 

Služba, provozovaná ve spolupráci s firmou Transkript online, je aktivní od 1. dubna 2020.

Ivo Čelechovský,

tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP