800 213 213

RBP zahájila nový pilotní projekt na podporu psychosomatické medicíny 7. září 2020

Jeho cílem je zvýšit efektivitu léčby pacientů s chronickými obtížemi a za pomoci psychosomatické medicíny snížit celkové náklady na léčbu a opakovaná vyšetření u chronických obtíží. Pilotní projekt bude probíhat v letech 2020 a 2021.

 „Vzdělání lékařů v psychosomatické medicíně je dáno vyhláškou 286/2013 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. a je plně v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru psychosomatika je pak získání zvláštní odborné způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v problematice psychosomatické medicíny,“ upřesnila ředitelka pro zdravotnictví RBP Eva Misiačková.

Lékař musí být schopen diagnosticky zařadit pacienta s psychosomatickým onemocněním, navrhnout terapeutický postup a samostatně jej léčit nebo v rámci týmové spolupráce se podílet na jeho léčbě.

„Základem je bio-psycho-sociální přístup. Lékař v oboru psychosomatická medicína proto dbá na rovnováhu všech složek tak, aby byl zajištěn celostní přístup k onemocnění,“ dodala Eva Misiačková.

Psychosomatická léčba je založena na pohovoru, během kterého by měl lékař nebo psycholog vyhodnotit, jaké životní momenty mohou stát za zdravotními problémy pacienta. Příspěvek RBP na jednu uskutečněnou psychosomatickou konzultaci činí 750,- Kč.

Psychosomatika se obecně zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma), duše (psyché) a některých dalších vlivů (životní styl, trauma, životní prostředí, rodinná situace apod.). Často se pak stává, že když si „hlava“ neví rady, tělo to vyřeší nemocí (somatizace). Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu. Psychika může být spouštěčem mnoha nemocí – bolestí zad a hlavy, astmatu, alergií, lupenky, poruch pohybového aparátu, kožních vyrážek, gynekologických problémů,  bolestí v krku, únavového syndromu, častého nachlazení a rýmy a mnoha dalších

Stejně důležitá jako léčba je rovněž prevence. Tedy zdravý životní styl, méně stresu, nekonfliktních vztahů a dostatek relaxace.

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP