800 213 213

RBP vrátila pojištěncům za loňské léky přes 34 milionů korun 24. února 2023

Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila za celý loňský rok 2022 svým klientům 34,3 milionů korun, což je v porovnání s předchozím rokem nárůst o 5 milionů Kč, tedy o 17 %. Celkem se v průběhu roku jednalo o 24 251 pojištěnců RBP.

Tradičně nejpočetnější byla skupina klientů z řad seniorů (bezmála 23 tisíc osob) od 65 let, kterým pojišťovna na bankovní účet nebo složenkou zaslala 26,62 milionů korun.

Pro úplnost dodejme samostatný přehled doplatků dle věku a stanoveného limitu realizovaných ve 4. čtvrtletí 2022:

Věk poj.

Limit

Počet poj.

Vratka (tis. Kč)

děti 0-18

1 000 Kč

315

199

ostatní 19-64

5 000 Kč

311

771

senioři 65-69

1 000 Kč

3 426

2 415

senioři 70+

500 Kč

14 935

9 219

invalidní pojištěnci 0-69

500 Kč

513

365

Celkem

---

19 500

12 969

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP