800 213 213

RBP vrátila pojištěncům za léky 43 miliony korun 28. února 2024

Ostrava (28. únor 2024) - Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného vyhodnocení překročení doplatků za léky a léčivé přípravky či potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila za loňský rok 2023 svým klientům rekordní částku, která přesáhla 43 miliony korun. V porovnání s rokem předchozím je to nárůst o 26 %, tedy skoro o 9 milionů korun. S tím souvisí i nárůst počtu pojištěnců o 20%, kterých se vratky za léky týkaly. Reálně se celkem jednalo o 29 tisíc osob.

Tradičně nejpočetnější byla věková skupina seniorů od 65 let - (26 850 osob), kterým pojišťovna na bankovní účet nebo složenkou zaslala 38,8 milionů korun.

Pro úplnost dodejme samostatný přehled doplatků dle věku a stanoveného limitu realizovaných ve 4. čtvrtletí 2023:

Věk pojištěnce

Limit

Počet 

Vratka (tis. Kč)

děti 0-18

1 000 Kč

450

258

ostatní 19-64

5 000 Kč

427

1 052

senioři 65-69

1 000 Kč

3 940

2 833

senioři 70+

500 Kč

17 528

11 370

invalidní pojištěnci 0-69

500 Kč

771

572

Celkem

---

23 116

16 085

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP