800 213 213

RBP podporuje Lékařskou fakultu Ostravské univerzity 24. června 2020

Ostrava (24. červen 2020) – Udržet lékařskou fakultu v Ostravě je pro zachování dostupnosti zdravotní péče v regionu klíčové. Shodli se na tom hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák společně se zástupci města, vedením fakulty i univerzity, se zástupci nemocnic a zdravotních pojišťoven. Společně pak všichni společně deklarovali, že pro zachování medicíny v regionu udělají maximum. Za zdravotní pojišťovnu RBP podporu lékařské fakultě vyjádřil její výkonný ředitel Antonín Klimša podpisem společného „Prohlášení na podporu akreditace studijního oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity“ v tomto znění:

Moravskoslezský kraj (MSK) je třetím nejlidnatějším krajem v ČR, který si nese historickou zátěž orientace na těžký průmysl, ekologických škod a imigrace pracovníků žijících v částečném sociálním vykořenění. Navzdory svému progresivnímu vývoji se MSK potýká více než jiné oblasti s problémem chybějících zdravotnických pracovníků. 

 Před deseti lety došlo v MSK k transformaci Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity v Lékařskou fakultu (LF OU). Stalo se tak v době zviditelnění problému s nedostatečným počtem lékařů v ČR. Vznik nové a plně samostatné lékařské fakulty s sebou přinesl bezprecedentní výzvy, které v novodobé historii žádná z lékařských fakult neřešila.  Bylo nutné zajistit nové zázemí výuky, přivést nové odborníky, zavést nové sylaby vzdělávání, definovat nové výzkumné záměry a zajistit financování všech těchto kroků. 

 LF OU po úvodních letech, strávených řešením praktických problémů, prokazuje v posledních letech svůj zrychlující se vývoj na poli rostoucí kvalifikace vyučujících i kvality vědecké činnosti. Položení kvalitních základů se tak může osvědčit teprve v delším než desetiletém časovém období, neboť se opírá o multiplikační efekt. V současné době mají zdravotničtí zaměstnavatelé i pacienti v regionu zkušenost s několika ročníky absolventů LF OU. Jejich příprava se zakládá na praktické a individualizované formě výuky, která zaručuje srovnatelnou kvalitu promujících lékařů s ostatními lékařskými fakultami v ČR. 

 I proto se cítíme oprávněni konstatovat, že LF OU plní bezezbytku své základní poslání, kterým je příprava plně erudovaných lékařů. Současně jsme na základě dosavadních zkušeností i předložených informací přesvědčeni, že personální nedostatky je LF OU v horizontu několika let schopna vypořádat. V tomto svém transformačním úsilí může lékařská fakulta počítat s naší plnou podporou. Velmi nám záleží na zachování kontinuálního vzdělávání budoucích lékařů v MSK. Udržet lékařskou fakultu v Ostravě je pro zachování dostupnosti zdravotní péče v regionu klíčové.

 V Ostravě dne 24. června 2020