800 213 213

RBP fandí dárcům krve 8. února 2024

V letošním roce připravila RBP, zdravotní pojišťovna pro bezpříspěvkové dárce krve, plazmy a kostní dřeně finanční příspěvky ve výši až 6 000 Kč za rok. Dárci kostní dřeně mohou získat příspěvek ve výši 3 000 Kč za rok.

Prvodárci obdrží příspěvek 1 213 Kč za první bezplatný odběr krve nebo krevní plazmy v posledních 3 měsících. Zasloužilé dárce, kteří mají více jak 40 odběrů, odměňujeme doživotním příspěvkem až do výše 2 500 Kč.

Dárce krve nebo kostní dřeně může příspěvek využít na  nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, nákup zdravotnických prostředků v lékárnách a prodejnách zdravotnických prostředků, očkování a ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění, dentální hygienu.

Všichni dárci krve a krevní plazmy, kteří v posledních 365 dnech bezplatně darovali krev, získají zdarma cestovní pojištění až do 30 dní při svých cestách do zahraničí.

RBP, zdravotní pojišťovna pořádá pravidelné akce Dny pro dárce krve, které jsou zaměřeny na podporu zdravého životního stylu a prevenci civilizačních onemocnění. Pro dárce je připravena nabídka měření cévního a plicního věku, testování zrakové ostrosti a další doprovodné aktivity.

Aktuální přehled akcí pro dárce krve Akce s RBP | RBP zdravotní pojišťovna (rbp213.cz)

Zapojte se do týmu dárců krve, darujte život a naději nemocným!