800 213 213

Žádost o informaci ze dne 31. 10. 2023

Žadatel požadoval informace o tom, zda RBP jakkoli schválila či uhradila dosud některému ze svých pojištěnců zdravotní služby poskytnuté v zahraničí u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb. RBP sdělila, že k takovému schválení nedošlo.