800 213 213

Žádost o informaci ze dne 25. 3. 2024

Žadatel požadoval o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z léčivých přípravků (LP1-LP9) uvedených v Příloze 1 (Tab. 1 a Tab. 2) a to za období od 1.1.2019 do 31.12.2023 v jednotlivých kalendářních kvartálech a letech (i nedokončených), a to v detailech dále v žádosti uvedených.

RBP poskytla požadovaná data.