800 213 213

Žádost o informaci ze dne 16. 1. 2024

Žadatel požadoval poskytnutí aktualizovaného seznamu smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

RBP žadatele odkázala na webové stránky (https://www.my213.cz/vyhledani/lekari), kde je možno získat veškeré požadované informace.