800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11. 4. 2024

Žadatel žádal o sdělení, zda

1. RBP obdržela v posledních třech letech jakékoli peněžní plnění od konkrétních společností v žádosti uvedených, pokud ano, tak kdy a na základě jakého právního titulu taková pohledávka vznikla.

2. RBP eviduje v současnosti jakoukoli splatnou pohledávku za společnostmi v žádosti uvedenými, pokud ano, tak kdy a na základě jakého právního titulu taková pohledávka vznikla.

RBP sdělila, že od těchto společností neobdržela žádné plnění a neeviduje žádné pohledávky v posledních třech letech.