800 213 213

Нові мінімальні авансові внески OSVČ (ФОП) та виплати OBZP (Осіб без оподатковуваного доходу) за 2023 рік!

Nové zálohy OSVČ a platby OBZP pro rok 2023!

Шановні страхувальники! 
Vážení pojištěnci,

Якщо ви належите до категорії ФОП (фізична особа підприємець), Будь – ласка перевірте розмір сплаченого мінімального авансового внеску, який змінюється з 1 січня 2023 року. 
pokud patříte do kategorie OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), zkontrolujte si výši hrazené minimální zálohy, která se mění od 1. ledna 2023.

Новий мінімальний авансовий внесок для самозайнятих осіб на 2023 рік становить 2.722 чеських крон! 
Nová minimální výše zálohy na pojistné u OSVČ pro rok 2023 činí 2.722 Kč!

З 1 січня 2023 року встановлюється новий мінімальний авансовий внесок страховій компанії для самозайнятих осіб у розмірі 2.722 чеських крон. Зміна розміру авансу повинна бути скоригована ФОП, основною діяльністю якого є підприємницька діяльність, та розмір мінімального авансу в страховій компанії все ще був нижче за 2.722 чеських крон. 
S účinností od 1. ledna 2023 je stanovena nová minimální záloha na pojistné u OSVČ ve výši 2.722 Kč. Změnu výše zálohy si musí upravit OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost a výše zálohy na pojistné byla dosud nižší než 2.722 Kč.

Якщо самозайнята особа відкриває бізнес чи починає займатись підприємницькою діяльністю в 2023 році, і бізнес є основною діяльністю, треба сплатити аванси на страхові внески в сумі 2.722 чеських крон. 
Pokud začne OSVČ v roce 2023 podnikat a podnikání je hlavní činností, musí uhradit zálohy na pojistné ve výši 2.722 Kč.

Вище зазначене стосується лише самозайнятих осіб, які не є платниками єдиного податку.
Výše uvedené platí pouze pro OSVČ, která není poplatníkem v paušálním režimu.

Новий страховий внесок OBZP (особам без оподаткованого доходу) становить 2.336 чеських крон! 
Nová platba pojistného u OBZP činí 2 336 Kč!

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з січня 2023 року також встановлено новий розмір мінімальних страхових внесків особам без оподатковуваного доходу, що становить 13,5 % від мінімальної заробітної плати, тобто 13,5 % від суми 17.300 чеських крон.  
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od ledna 2023 je stanovena i nová výše pojistného osob bez zdanitelných příjmů, která činí 13,5 % z minimální mzdy, tj. 13,5 % z částky 17.300 Kč.

Нова сума страхового внеску становить 2.336 чеських крон. 
Nová výše platby pojistného činí 2.336 Kč.

Будь - ласка не забувайте, що новий розмір мінімальних страхових внесків для OBZP (особам без оподаткованого доходу)  та авансів для самозайнятих осіб вперше мають бути сплачені у січні 2023 року та мають бути сплачені не пізніше 8 лютого 2023 року, коли сума страхового внеску має бути зарахована на відповідний рахунок страхової компанії. 
Nezapomeňte, že splatnost nové výše pojistného u OBZP a záloh u OSVČ je poprvé za měsíc leden 2023 a je potřebné ji uhradit nejpozději do 8. února 2023, kdy musí být částka pojistného připsána na příslušný účet zdravotní pojišťovny.

Ваша страхова компанія RBP 
Vaše RBP