800 213 213

Nemoci ledvin má každý desátý Čech 11. března 2024

Lidí s nemocemi ledvin dlouhodobě přibývá. Souvisí to se stárnoucí populací i s nezdravým životním stylem. Většina lidí má přitom problémy chronického charakteru, které běží dlouhé roky bez příznaků. 

V celkové populaci trápí nějaká nemoc ledvin jednoho člověka z deseti, ve věkové skupině 65-74 je to už ale každý čtvrtý a nad 75 let dokonce každý druhý. Pacienti s chronickým selháním ledvin mají výrazně větší riziko předčasného úmrtí na infarkt, srdeční selhání či mozkovou příhodu.

„Nejčastěji je nemoc ledvin důsledkem neléčené cukrovky. Ale spouštěčů je víc, například vysoký tlak, hladina cholesterolu, obezita, kouření a obecně nezdravý životní styl,“ říká expertka Svazu zdravotních pojišťoven MUDr. Ludmila Plšková. „Omezená funkce ledvin, tedy nedostatečné filtrování krve a také třeba špatná regulace tlaku či omezená tvorba hormonů má značný vliv na kvalitu života. Zhruba u 12 tisíc lidí dochází k úplnému selhání, kdy je řešením dialýza nebo transplantace,“ dodává Ludmila Plšková.

V České republice se ročně provede 520 transplantací ledvin, naprostá většina darovaných orgánů pochází od zemřelých, jen asi 40 pochází od žijících dárců, jimiž jsou v drtivé většině blízcí příbuzní. Průměrná čekací doba na transplantaci je 1,5 roku.

Z hlediska nákladů nepatří ledvinová onemocnění mezi ta extrémně nákladná na léčbu, ovšem ani mezi zcela levná. Kompletní transplantace vyjde nákladově na 600 tisíc korun, dialýza pak ročně na 800 tisíc korun.

„Nejlepší prevence nemocí ledvin je dostatečně pít vodu, udržovat zdravou váhu a hlídat si hodnoty krevního tlaku a krevního cukru v rámci pravidelných prohlídek. Zejména chronické problémy tak jde odhalit v časné fázi a předejít tak mnoha budoucím komplikacím,“ doporučuje MUDr. Plšková.  


Zdroj: Tisková zpráva SZP ČR