800 213 213

Napsali o nás: ZDRAVÍ - speciál MF DNES - 11. února 2022 22. února 2022

„Snažíme se věci vymýšlet trochu jinak než naše konkurence“, říká výkonný ředitel zdravotní pojišťovny RBP Antonín Klimša

V čele největší regionální zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v ČR, která má dlouhodobě asi 430 tisíc klientů, 14,5 tisíce smluvních lékařů a čtyřicet kamenných poboček po celém Česku, stojí Antonín Klimša už čtyři roky. Na základě nedávného rozhodnutí správní rady RBP se na tom nic nezmění ani v následujících letech...

S jakými vizemi jste do Revírní bratrské pokladny, dnes RBP, vstupoval? 

Především s vizí její modernizace a dalšího rozvoje.  Postupně jsme například upravili a zkrátili název pojišťovny, změnili logo i celkový design, začali jsme rozšiřovat síť našich smluvních partnerů, vytvořili jsme nové preventivní a zdravotní programy a modernizovali naše pobočky. V neposlední řadě jsme začali měnit i způsob komunikace s našimi klienty na rychlou, bezbariérovou a bezpečnou formu digitální, nebo chcete-li online komunikaci. O tom, že to bylo správné rozhodnutí, svědčí skutečnost, že jsme za naši aplikaci my213 a on-line komunikaci získali na konci loňského roku dvě první místa v soutěžích WebTop100 a Zdravotní pojišťovna roku.

Správní rada RBP Vás opětovně zvolila a potvrdila ve funkci výkonného ředitele. Co všechno chcete ve svém druhém funkčním období realizovat?  

Společně s mými kolegy chci dále pokračovat v modernizační strategii RBP. Máme schválenou strategickou vizi „RBP 2030“, která v klíčových oblastech pojišťovny stanovuje specifické cíle rozvoje a modernizace. Budeme zejména pokračovat v rozšiřování sítě smluvních lékařů, v projektech dostupnosti zdravotní péče, v rozvoji telemedicíny, v modernizaci poboček, v realizaci nových služeb pro naše pojištěnce – například v oblasti objednávacího systému na pobočky nebo do vybraných ambulancí, v digitalizaci komunikace, anebo v posilování revizní činnosti.

Zmínil jste vytváření nových preventivních a zdravotních programů RBP. Co máte konkrétně na mysli?

Už jsem mnohokrát deklaroval, že s dalšími zdravotními pojišťovnami nechceme soutěžit a usilovat o to, která bude mít lepší plavenky nebo největší příspěvky na volnočasové aktivity. V RBP si nově zakládáme na našich programech a projektech na dostupnost nebo zkvalitňování zdravotní péče s přívlastkem 213, které postupně zařazujeme do naší nabídky. Například projekt Šance pro srdce přes 2 roky na dálku monitoroval pacienty se srdečně-cévními obtížemi, zejména vysokým krevním tlakem ve věku mezi 40 - 75 roky s cílem předcházet infarktu a snížit riziko mozkové mrtvice. Do projektu se postupně zapojilo na 2,5 tisíce našich pojištěnců a několik desítek lékařů-specialistů a odborných ambulancí. Nyní jsme ve fázi, kdy vyhodnocujeme a zpracováváme výsledky tohoto jednoho z největších telemedicínských projektů u nás a možná i ve střední Evropě. Obdobným způsobem začínáme monitorovat i pacienty s cukrovkou v projektu Dia213.  Mezi našimi pojištěnci je ale zcela jednoznačně nejoblíbenější Magnet213, kdy jim umíme zajistit vyšetření magnetickou rezonancí už do dvou týdnů od požadavku ošetřujícího lékaře nebo dokonce v ještě kratší době. Jen v roce 2021 tuto službu využilo přes 5 tisíc klientů RBP. Na konci loňského roku jsme pak spustili nový projekt  Sportovec213 na komplexní rehabilitační péči pro aktivní sportovce. Aktuálně připravujeme i další dva projekty - Tep213 na standardizaci následné péče pacientů po totálních endoprotézách a projekt Návazné sítě213, který bude pojištěncům RBP zajišťovat navazující vyšetření v ambulancích odborných lékařů.

Blíží se období, kdy si naši občané mohou změnit zdravotní pojišťovnu. Určitě jedním z rozhodujících kritérií jsou preventivní a bonusové programy. Co konkrétně nabízí RBP?  

Snažíme se věci vymýšlet trochu jinak než naše konkurence. Neorganizujeme například společné ozdravné pobyty pro děti a dorost, ale rodičům přispíváme až 10 tisíc korun na vysokohorský, lázeňský nebo přímořský ozdravný pobyt jejich děti dle vlastního výběru a v průběhu celého roku.  Podobný princip jsme vymysleli rovněž pro naše seniory, kterým na jejich lázeňské pobyty přispíváme až 15 tisíci korunami. A v nabídce samozřejmě máme i několik novinek. Do letošního roku jsme například pilotně zařadili příspěvky do 10 tisíc korun na lázeňské pobyty k redukci nadváhy nebo příspěvek pro děti na nákup brýlových obrub do výše 500 korun. Jako jediná zdravotní pojišťovna v ČR umožňujeme i významné slučování příspěvků jednotlivých členů rodiny a přátel až do 10 tisíc korun, které pak lze uplatnit na drahá očkování nebo na nákup potravin pro celiaky a podobně. V nabídce RBP je rovněž příspěvek na příměstský sportovní tábor, příspěvek na podporu odvykání kouření, na podiatrické ošetření diabetiků (přístrojová pedikúra) nebo příspěvek do 1 tisíc korun na senzor pro okamžité monitorování glukózy. Vedle toho v průběhu každého roku realizujeme i mimořádné bonusy. Letos v březnu to bude až 500 korun na ochranné sportovní pomůcky - chránič páteře nebo ochrannou přilbu/helmu pro děti. V rámci bonusů a preventivních programů toho ale nabízíme mnohem více. Stačí navštívit náš web nebo některou z kamenných poboček zdravotní pojišťovny RBP, kde získáte potřebné informace o našich službách.