800 213 213

Napsali o nás: Šéf RBP - Spouštíme největší telemedicínský projekt v ČR 21. října 2019

Mnozí odborníci přisuzují telemedicíně velkou budoucnost. Zajímavý projekt byl nedávno zahájen v Moravskoslezském kraji.
Mluvili jsme o něm s výkonným ředitelem zdravotní pojišťovny RBP, Antonínem Klimšou.

Je projekt určen pouze pro pojištěnce RBP, nebo se mohou zapojit také jiní pojištěnci?
Projekt Horizont II – Šance pro srdce, který využívá telemedicíny, tedy sledování pacientů na dálku a bezdrátového přenosu informací z tlakoměru pacienta k lékaři prostřednictvím mobilního telefonu, je prioritně určen pro klienty naší zdravotní pojišťovny RBP. Během půl roku se nám už přihlásilo přes 600 zájemců a dalších 600 – 800 lidí má stále možnost se do projektu ještě zapojit. V praxi to funguje tak, že těmto pacientům bezplatně na předem stanovenou dobu zapůjčíme přístroje pro domácí měření krevního tlaku, speciální zařízeni pro bezdrátový přenos naměřených hodnot a náramek pro měření srdečního tepu a pohybové aktivity. Po krátkém zaškolení odejdou domů, kde si v běžném prostředí měří krevní tlak dvakrát denně. S jejich naměřenými hodnotami pak dále pracují jejich ošetřující lékaři, kteří sledují výsledky svých pacientů a v případě potřeby provedou změnu léčebného režimu za účelem dosažení předpokládaného efektu stabilizace krevního tlaku.

Na jak velký počet pojištěnců projekt cílí?
Pilotní projekt, který jsme připravili ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Národním dohledovým centrem, potrvá do konce roku 2020. V průběhu těchto dvou let předpokládáme, že budeme na dálku sledovat vybrané údaje o léčbě u 2 až 2,5 tisíce pojištěnců, kteří budou tímto způsobem monitorováni nebo kontrolováni odbornými lékaři.
Šance pro život se tak co do počtu zapojených pacientů a spolupracujících partnerů stala největším telemedicínským projektem v rámci ČR a není vyloučeno, že i v rámci střední Evropy.

Má projekt potenciál přinést pro RBP úspory?
Tento projekt, jak sám název napovídá, se hlavně zaměřuje na pacienty se srdečně-cévními obtížemi, zejména vysokým krevním tlakem ve věku mezi 40 – 75 roky. Jeho cílem je tedy předcházet infarktu a snížit riziko mozkové mrtvice. Pokud se nám například podaří zabránit nebo odvrátit hrozbu infarktu u 35 lidí, vrátí se nám veškeré vynaložené náklady, tedy více než 5,5 milionů korun. Průměrné náklady na jednu hospitalizaci pacienta s akutním infarktem myokardu se totiž pohybují kolem 150 tisíc korun. Osobně jsem ale přesvědčen o tom, že tento projekt má kromě ekonomického efektu i celou řadu dalších benefitů. Jedním z nich je bezesporu včasná prevence.

Kde se mohou lidé do projektu přihlásit?
V rámci Horizontu II obecně spolupracujeme se třemi desítkami ambulancí kardiologů, internistů či praktických lékařů v celém kraji, kteří o to projevili zájem. Do projektu se pak konkrétně zapojily kardiologické ambulance šesti krajských nemocnic a ordinace společnosti Moje ambulance. Zájemci tedy mají možnost informovat se buď u svého ošetřujícího lékaře, nebo v těchto specializovaných ambulancích. Třetí možností je potom přímo kontaktovat naší zdravotní pojišťovnu na bezplatné zákaznické lince 800 213 213.

Plánuje RBP také další projekty v oblasti telemedicíny?
Přestože ve zdravotní pojišťovně RBP o klienty pečujeme již přes 200 let, moderní telemedicíně přikládáme opravdu velký význam, potenciál a budoucnost hned z několika důvodů. Kromě toho, že umožňuje našim pojištěncům mít svůj zdravotní stav pod neustálým dohledem lékaře, má rovněž velký smysl v prevenci, prokazatelně tedy pomáhá nemocným lidem i zdravotníkům a v neposlední řadě šetří čas a peníze nás všech. V tomto kontextu výhledově připravujeme i některé další projekty, o kterých ale prozatím nebudu nic prozrazovat.

Rozhovor s výkonným ředitelem RBP Antonínem Klimšou byl zveřejněn na webu nezávislého internetového media ozdravotnictvi.cz  18. října 2019.