800 213 213

Informace pro poskytovatele v souvislosti s Covid19 4. prosince 2021

Seznam aktuálně platných metodických pokynů RBP, kterými se upravuje postup RBP v některých otázkách souvisejících s epidemií Covid19

 • Metodický pokyn č. 3/2021 - Organizace péče na lůžkách následné péče, dlouhodobé péče a na pracovištích zvláštní ambulantní péče
 • Metodický pokyn č. 6/2021 - Vykazování a úhrada screeningových POC antigenních testů u poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb
 • Metodický pokyn č. 15/2021 - Úhrada dopravních výkonů u infekčních pacientů
 • Metodický pokyn č. 32/2021 - Vykazování a úhrada POC antigenních testů v ordinacích všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost
 • Metodický pokyn č. 43/2021 - Organizace a úhrada antigenního testování příznakových pacientů u ambulantních odborností
 • Metodický pokyn č. 45/2021 - Zajištění léčby indikovaných vysoce rizikových SARS-CoV-2 pozitivních pacientů neregistrovanými léčivými přípravky (monoklonálními protilátkami)
 • Metodický pokyn č. 46/2021 - Screeningové RT-PCR testování na žádost všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění
 • Metodický pokyn č. 47/2021 - Antigenní testování pacientů/klientů/zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
 • Metodický pokyn č. 48/2021 - Indikace, vykazování a úhrada v odběrovém centru, místu a laboratoři
 • Metodický pokyn č. X/2021 - Síť poskytovatelů pro očkování a jejich úhrada (v přípravě)
 • Metodický pokyn č. X/2021 - Bonifikace praktických lékařů a ambulantních specialistů za očkování (v přípravě) 

Veškeré dotazy prosím směřujte na email covid19@rbp-zp.cz.

JUDr. Václav Janalík, MHA JUDr. Václav Janalík, MHA ředitel pro smluvní vztahy

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít