800 213 213

Informace pro poskytovatele v souvislosti s Covid19 9. listopadu 2023

Seznam aktuálně platných metodických pokynů RBP, kterými se upravuje postup RBP v některých otázkách souvisejících s epidemií Covid19

Veškeré dotazy prosím směřujte na email covid19@rbp-zp.cz.