800 213 213

Horizont 1 - projekt RBP pro diabetiky 23. dubna 2019

Zdravotní pojišťovna RBP v říjnu 2017 zahájila Pilotní projekt Horizont I, který je především zaměřen na odvrácení nebo alespoň oddálení komplikací u pacientů s onemocněním cukrovky 2. stupně. Do Horizontu 1 se zapojilo 29 diabetologických ambulancí a bezmála 6 tisíc pojištěnců RBP, kteří představují asi 15% všech diabetiků registrovaných u RBP.

Hlavním důvodem, proč se RBP rozhodla k realizaci tohoto projektu, byla skutečnost, že počet lidí s uvedenou diagnózou každoročně narůstá a z cukrovky se postupně stává civilizační choroba všech věkových skupin.

Podle zdrojů ze zdravotnické ročenky ČR z roku 2016 trpí tímto onemocněním přes 861 500 Čechů, ale dalších 300 000 o své nemoci dosud neví. U 92 % pacientů jde o cukrovku 2. typu. Diabetiků 1. typu je v Čechách standardně kolem 6 %...

Cukrovka je ale na druhé straně onemocněním, jehož progrese do značné míry závisí i na chování samotného pacienta. Jak přistupuje k terapii, užívání předepsaných léčiv a jak dodržuje režimová opatření v souladu s radami zdravotníků a léčebných standardů. Různé formy opatření se přitom ukazují jako efektivní nástroj při snižování výskytu zdravotních komplikací u osob s touto diagnózou. Vzhledem k demografickému vývoji populace a vzestupnému trendu ve výskytu rizikových faktorů civilizačních onemocnění je proto namístě ověřit a případně i implementovat opatření, která by byla přínosem pro pacienty, ale i pro celý systém veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Jen pro úplnost uveďme, že zatímco v roce 2007 jsme uhradili léčbu, léky a náklady na zdravotnické pomůcky 18 tisícům pacientů s diabetem z řad klientů RBP ve výši 116 milionů korun, v roce 2018 se jejich počet zdvojnásobil na 37 tisíc. Výdaje za léčbu, léky a pomůcky pak vzrostly na bezmála 393 miliony korun.

Diabetes mellitus, česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu závažných chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů. Normální hladina krevního cukru na lačno se u zdravého člověka pohybuje pod 5,6 mmol/l. Jsou-li tyto hodnoty naměřené kdykoliv během dne opakovaně vyšší nad 7.0 mmol/l, je diabetes mellitus potvrzen. Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.