800 213 213

Dohoda EU s Británii, platnost UK průkazů zachována 25. ledna 2021

25.01.2021:

Od 11.01.2021 vystavuje Spojené království nové průkazy zdravotního pojištění tzv. Global Health Insurance Card (GHIC).

Kromě této nové karty bude ještě v průběhu roku 2021 uvedena podoba GHICu, která bude vystavována osobám ze Severního Irska.


04.01.2021:

Díky úmluvě i nadále zůstávají v platnosti anglické průkazy zdravotního pojištění (EHIC UK), a to ve všech svých dosud vydaných podobách. RBP, zdravotní pojišťovna tak bude i nadále přijímat průkazy UK pro výpomocné registrace.
Stejně tak bude i UK stále akceptovat Evropské průkazy zdravotního pojištění vydané českými zdravotními pojišťovnami.30.12.2020:

Dne 24.12.2020 došlo k uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK, která se od 01.01.2021 začala aplikovat. Prozatím není úplně známo jak přesně úmluva ovlivní oblast zdravotního pojištění, ale i nadále by se měla aplikovat velmi podobná pravidla jako doposud. I nadále by měl platil princip jednoho pojištění apod.

Vaše RBP