800 213 213

Datové schránky od ledna 2023 29. prosince 2022

Vážení pojištěnci,

od ledna 2023 bude vybrané skupině plátců v souladu se zákonem zřízena datová schránka. Od tohoto okamžiku bude zdravotní pojišťovna povinna vést s plátcem korespondenci výhradně prostřednictvím této datové schránky.

Žádáme Vás proto, abyste si včas datovou schránku aktivovali a pravidelně přijímali doručenou poštu. Fakt, že si přijatou poštu nepřečtete neznamená, že nebyla doručena a u některých zásilek může mít i právní dopad.

Výhodou korespondence prostřednictvím datové schránky je, že příloha nemusí obsahovat podpis plátce. Lze tak zasílat přílohy v elektronické formě bez nutnosti podpisu a skenování.

Podávání Přehledů OSVČ prostřednictvím DS a aplikace my213

Tímto Vás, naše pojištěnce, žádáme o podávání Přehledů OSVČ prostřednictvím datových schránek nebo přes aplikaci my213. V případě podání přes DS použijte formulář přehledu, který najdete na našich webových stránkách https://www.rbp213.cz (formulář má datovou vrstvu, která nám umožní přehled elektronicky zpracovat). V případě podání prostřednictvím aplikace my213 využívejte online formulář, který najdete v sekci Plátce/podání přehledu OSVČ.

Elektronické podání Přehledu OSVČ i dalších písemností prostřednictvím DS nebo aplikace my213 je pro Vás, jako pro plátce, nejjednodušší a nejefektivnější forma komunikace. 

Těšíme se na spolupráci.
Vaše RBP.