800 213 213

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna 21. září 2020

Zdravý životní styl může snížit riziko rozvoje demence

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby si připomínáme 21. září. V důsledku této nemoci dochází k poklesu takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci okolí.

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejprve dochází ke zhoršení krátkodobé paměti. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Zdravý životní styl může snižovat riziko rozvoje demence. Měli bychom se zajímat o vyrovnanou skladbu jídelníčku a pravidelně se věnovat fyzickému a duševnímu cvičení. Na změnu životního stylu není nikdy pozdě.

RBP také myslí na své pojištěnce a přispívá pojištěncům nad 60 let na prevenci poruch duševního zdraví (kurzy tréninku paměti, pomůcky pro trénink paměti doporučené Českou alzheimerovskou společnosti) a na vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra.