800 213 213

Aktualizujte si v RBP svoje bankovní účty a potřebné údaje... 16. března 2022

Vážení klienti a spolupracovníci RBP,

jak jsme vás již informovali, od 1. března jsme zrušili platby na bankovní účty našich klientů u Sberbanky (kód 6800). Stále častěji se nám do RBP vrací i velké množství nerealizovaných plateb od pojištěnců, kteří změnili svoji banku nebo doručovací adresu a tuto skutečnost nám nedali na vědomí.

Proto vás prosíme, abyste co nejdříve kontaktovali zdravotní pojišťovnu RBP a provedli aktualizaci svých bankovních účtů a dalších potřebných údajů tak, abychom vám mohli i nadále bez problému zasílat například příspěvky za preventivní a bonusové programy, vratky za léky a provádět i ostatní finanční platby v souladu s uzavřenými smlouvami.  

Žádost o realizaci úhrad bezhotovostním stykem můžete provést i elektronicky prostřednictvím aplikace my213, a to vyplněním stejnojmenného formuláře, který naleznete pod tímto odkazem

https://www.rbp213.cz/UserFiles/Image/Tiskopis-pro-bezhotovostn-hradu-2021.pdf

Změnu bankovního účtu nebo doručovací adresy nám rovněž můžete oznámit zasláním zprávy na e-mailovou adresu rbp@rbp213.cz , případně oznámit ve všech pobočkách RBP

Bezhotovostní platební styk nám všem ušetří spoustu času.

Děkujeme za spolupráci!

Vaše RBP.